Chi tiết Sản Phẩm :

Không thể tách mã HS mới cho mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo (11/03/2016)


(Giao hàng miễn phí)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam về việc tách mã HS mới cho mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo, Crôm nhưng có hàm lượng Carbon cao trong nước chưa sản xuất được.


Việc tách mã HS của mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo
không phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK trong nhước và quốc tế.

Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại mặt hàng thép cần căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC, Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp mặt hàng của Công ty là thép hợp kim có hàm lượng Carbon không quá 1,2% tính theo trọng lượng và Crôm từ 10,5% trở lên tính theo trọng lượng, có thể chứa hoặc không chứa nguyên tố khác thì được phân loại theo thép không gỉ, thuộc Phân Chương III, Chương 72- Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Trường hợp mặt hàng thép có chứa ít nhất một trong các nguyên tố với hàm lượng Bo từ 0,0008% trở lên, Crôm từ 0,3% trở lên thì được phân loại theo thép hợp kim khác, thuộc Phân Chương IV, Chương 72- Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Theo đó, các dòng hàng thuộc 2 Phân Chương nêu trên không có tiêu chí liên quan đến hàm lượng Carbon để xác định mã số hàng hóa.

Như vậy, việc Công ty đề nghị tách mã HS của mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo hoặc Crôm có hàm lượng Carbon cao từ 0,65% trở lên thành mã số riêng biệt là không phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, Danh mục HS của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) của các nước ASEAN.

Nguồn tin: Hải quan